Aktualności

Inteligentne tachografy - istotne informacje

Od 15 czerwca 2019 roku obowiązują nowe wytyczne Unii Europejskiej, według których wszystkie pojazdy rejestrowane po tej dacie powinny być wyposażone w inteligentne tachografy.

 

Przepisy

Wzbudzającą największe zainteresowanie funkcjonalnością jest zapewne przesyłanie pozycji pojazdu. Od razu pragnę uspokoić, ponieważ zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem UE165/2014, w myśl artykułu 8, inteligentny tachograf będzie zapisywał położenie pojazdu tylko w trzech punktach dziennego okresu prowadzenia tj:

 • punkt początkowy,
 • co trzy godziny skumulowanego czasu prowadzenia pojazdu,
 • punkt końcowy dziennego okresu pracy.

W związku z powyższym, nie ma absolutnie mowy o przekazywaniu bieżącego położenia pojazdu, co więcej na podstawie punktu 2 tegoż artykułu wykluczone jest pobieranie dodatkowych opłat za podłączenie tachografu do systemu satelitarnego.

 

Prekontrole

Nowe tachografy umożliwiają służbom kontrolnym sprawdzenie pojazdu w trakcie jazdy, bez wiedzy kierowcy. Również wokół tego zagadnienia narosło wiele wątpliwości i nieprawdziwych informacji.

Dane przesyłane w trakcie komunikacji ograniczą się jedynie do danych niezbędnych na potrzeby ukierunkowanych kontroli drogowych, tj. takich których mogły się stać przedmiotem manipulacji lub nadużyć.

Słuzby kontrolujące podczas tzw. prekontroli sprawdzą:

 • ostatnią próbę naruszenia zabezpieczenia,
 • najdłużą przerwę w zasilaniu,
 • usterkę czujnika,
 • błąd danych dotyczących ruchu,
 • konflikt ruchu pojazdu,
 • prowadzenia pojazdu bez ważnej karty kierowcy,
 • włożenie karty podczas prowadzenia pojazdu,
 • dane dotyczące regulacji czasu,
 • dane kalibracyjne, w tym daty przeprowadzenia dwóch ostatnich kalibracji,
 • numer rejestracyjny pojazdu,
 • prędkość chwilowa zarejestrowana przez tachograf.

Tylko powyższe dane będą widoczne dla kontrolujących podczas zdalnej prekontroli. Nie ma żadnej możliwości odczytu danych związanych z czasem pracy kierowcy, ponieważ informacje zawarte na karcie kierowcy są szyfrowane.

Na uwagę zasługuje również fakt, że takie dane mogą być wykorzystywane wyłącznie na czas kontroli drogowej i muszą być usuwane najpóźniej trzy godziny po ich pobraniu z tachografu. Wyjątkiem jest sytuacja gdy ich zawartość wskazuje na możliwość manipulacji lub nadużyć dotyczących urządzenia rejestrującego. Jeśli na dalszym etapie kontroli drogowej manipulacja lub nadużycie nie zostaną potwierdzone, przesłane dane są usuwane.

Obowiązek wymiany kart kierowców i kart przedsiębiorstw

Obecne karty kierowców i karty przedsiębiorstw pierwszej generacji zachowają swoją dotychczasową funkcjonalność, w ramach interoperacyjności systemów, jednakże nowe funkcjonalności będą nieaktywne. Nie ma żadnej daty granicznej, która zmusza do wymiany kart, stare będą zastępowane sukcesywnie wraz z upływem terminu ważności.

Nasza firma jest gotowa na kalibracje tachografów cyfrowych

Firma TACHO s.c. jest gotowa na kalibracje i sprawdzanie tachografów cyfrowych drugiej generacji. Posiadamy niezbędne uprawnienia oraz sprzęt do przeprowadzenia sprawdzenia zgodnie z najnowższymi wytycznymi.

 

Tomek Wicher

 

<< Wróć do poprzedniej strony

OSTATNIE AKTUALNOŚCI

Dane firmy

TACHO Wicher i Piputa s.c.
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 57a/107
32-340 Wolbrom

NIP: 637-19-98-970
REGON: 356700173

Biuro/fax:
32 646 59 19
kontakt z nami


COPYRIGHT 2017 TACHO