Aktualności

Nadchodzą zmiany w ustawie o transporcie drogowym

Bardzo duże zmiany w ustawie o transporcie drogowym

W iście ekspresowym tempie prowadzone są prace nad zmianami w ustawie o transporcie drogowym. Przede wszystkich pochylono się nad treścią trzech taryfikatorów kar, dodatkowo powstanie kolejny załącznik. W związku z wszczęciem postępowania przez Komisję Europejską wobec Polski o niewdrożenie przepisów rozporządzenia 1017/2009 nowe uregulowania wejdą w życie już 14 dni od ich ogłoszenia.

Wyższe kary

Prace nad nowelizacją ustawy skupiły się przede wszystkim nad nowymi wysokościami kar w taryfikatorach. Zmienią się kwoty, ale i także określenia naruszeń za jakie będzie karany przedsiębiorca. Przykładowo za wykonywanie transportu drogowego bez zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji będzie 10 tys złotych mandatu, a nie jak dotychczas 8 tysięcy.

Nowe taryfikatory wkrótce będą dostępne na naszej stronie w dziale Ustawy.

GITD będzie wysyłać ostrzeżenia do przewoźników

Jeżeli przedsiębiorstwo transportowe popełni poważne naruszenie przepisów unijnych w zakresie transportu drogowego, GITD uzyska takie informacje i wyśle ostrzeżenie. Korespondencja taka będzie zawierać informację, że w razie ponownego naruszenia, zostanie wszczęte postępowanie prowadzące do nałożenia sankcji w postaci:

  • czasowego lub trwałego cofnięcia niektórych lub wszystkich uwierzytelnionych wypisów z licencji wspólnotowej,
  • czasowego lub trwałego cofnięcia licencji wspólnotowej.

Pod lupę będą również wzięte poważne naruszenia dotyczące niewłaściwego wykorzystywania świadectw kierowców. Wtedy Główny Inspektorat Transportu Drogowego będzie miał prawo:

  • zawiesić wydawanie świadectw kierowców,
  • cofać świadectwa kierowców,
  • uzależniać wydanie świadectw od spełnienia obligatoryjnych warunków w celu zapobieżenia kolejnym naruszeniom,
  • czasowo lub trwale cofać niektóre wypisy,
  • czasowo lub trwale cofać licencję.

Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego

Wraz z pracami nad zmianami w ustawie, utworzony zostanie rejestr, który będzie prowadzony przez GITD. W rejestrze prowadzone będą ewidencje:

  • przedsiębiorów transportowych,
  • poważnych naruszeń, o których wspomina rozporządzenie WE1071/2009,
  • osób zarządzających transportem, które utraciły wymóg dobrej reputacji, aż do czasu jej przywrócenia.

Co najważniejsze, rejestr ten będzie w pełni zintegrowany i obsługiwany przez wszystkie unijne inspekcje transportu drogowego. To oznacza, że za najpoważniejsze wykroczenia np. ukaranie za jazdę na magnesie we Włoszech przedsiębiorca zostanie ukarany na podstawie naruszeń określonych w nowym 4 załączniku do rozporządzenia 1071/2009, co automatycznie będzie oznaczać wciągnięcie przedsiębiorcy do takowego rejestru.

 

 

Tomasz Wicher
Specjalista ds. transportu i logistyki

<< Wróć do poprzedniej strony

OSTATNIE AKTUALNOŚCI

Dane firmy

TACHO Wicher i Piputa s.c.
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 57a/107
32-340 Wolbrom

NIP: 637-19-98-970
REGON: 356700173

Biuro/fax:
32 646 59 19
kontakt z nami


COPYRIGHT 2017 TACHO