Aktualności

Nowe orzecznictwo ws. kar za przekroczone naciski osi.

GITD: nowe orzecznictwo ws. kar za przekroczone naciski osi

 
GITD wreszcie przyjęło bardziej przyjazne przewoźnikom stanowisko. Z dniem 30 października Główny Inspektor Transportu Drogowego przesłał Wojewódzkim Inspektoratom Transportu Drogowego nowe wytyczne ws. kar za przekroczone naciski osi.

Zgodnie z pismem w przypadku wykrycia przekroczenia dopuszczalnych nacisków na osie, po spełnieniu określonych przypadków, inspektorzy odstąpią od nałożenia kary.

Warunki o których mowa to:

  • pojazd nie przekracza dopuszczalnej masy całkowitej;
  • stwierdzony podczas pomiaru nacisk przekracza wartości dopuszczalne dla danej drogi, ale nie przekracza 11, 5 t;
  • trasa przejazdu po drodze o niższych parametrach związana jest z rozładunkiem lub załadunkiem towaru podlegającego przewozowi  międzynarodowemu;
  • nie istniała alternatywna droga o nacisku osi pojedynczej 11, 5 t prowadząca do miejsca rozładunku lub załadunku;
  • trasa przejazdu sprowadzała do minimum wykorzystanie niezmodernizowanego odcinka drugorzędnej sieci drogowej;
  • podmiot wykonujący przewóz posiada licencję wspólnotową lub inne uprawnienie do wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego.

Co ciekawe, batalia środowiska o zmianę wadliwych wytycznych trwała dosyć długo, ale sytuację rozwiązało dopiero wezwanie Komisji Europejskiej do usunięcia uchybień w niewłaściwym wdrożeniu dyrektywy Rady 96/53WE (tzw. dyrektywa naciskowa) ustanawiającej dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym. Wytyczne weszły w życie z dniem ich ogłoszenia.

 

 

 

Tomasz Wicher

 

Specjalista ds. transportu i logistyki

 

 

<< Wróć do poprzedniej strony

OSTATNIE AKTUALNOŚCI

Dane firmy

TACHO Wicher i Piputa s.c.
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 57a/107
32-340 Wolbrom

NIP: 637-19-98-970
REGON: 356700173

Biuro/fax:
32 646 59 19
kontakt z nami


COPYRIGHT 2017 TACHO