Aktualności

Obowiązek wymiany prawa jazdy na polskie w przypadku cudzoziemców

Kiedy kierowcy zza Wschodniej granicy muszą wymienić prawo jazdy na polskie?

 

Cudzoziemiec pracujący w ramach zezwolenia na pobyt czasowy i pracę lub zezwolenia na pobyt stały jest zobowiązany wymienić prawo jazdy na polskie.

Podstawą powyższego jest ustawa z dnia 5 stycznia 2011 o kierującyh pojazdami (Dz. U. 2011 nr 30 poz. 151) art. 5 ust. 4.

Prawo jazdy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. a i b, stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania odpowiednim pojazdem silnikowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu

Upraszczając, cudzoziemcy zatrudnieni w firmach transportowych na podstawie zezwoleń na pobyt czasowy i pracę (popularna karta pobytu) oraz na stały pobyt, muszą wymienić ukraińskie prawo jazdy na polskie.

W pozostałych przypadkach, obcokrajowiec wykonujący pracę na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi (dokument z Urzędu pracy) lub zezwolenia na pracę typu A od Wojewody nie ma konieczności wymiany dokumentu.

 

 

 

<< Wróć do poprzedniej strony

OSTATNIE AKTUALNOŚCI

Dane firmy

TACHO Wicher i Piputa s.c.
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 57a/107
32-340 Wolbrom

NIP: 637-19-98-970
REGON: 356700173

Biuro/fax:
32 646 59 19
kontakt z nami


COPYRIGHT 2017 TACHO