Aktualności

Piaskarka a czas pracy kierowcy

Rejestracja aktywności kierowcy podczas "akcji zima".

W związku ze zbliżającą się zimą kierowcy piaskarek i pługów uczestniczący w utrzymaniu dróg, w myśl art. 13 WE561/2006 są zwolnieni z obowiązku przestrzegania ustawy o czasie pracy kierowców.

Często zadawane jest jednak pytanie czy jeżdżąc autem zarejestrowanym jako samochód specjlany (piaskarka) kierowca musi wkładać tarczkę do tachografu, czy może jeździć bez tarczki? Podobne pytania zadawne są w przypadku tachografów cyfrowych.

Jedynie charakter i cel wykonywania przewozu (a nie rodzaj pojazdu) ma znaczenie czy dany przewóz podlega wyłączeniu z obowiązku rejestracji oraz obowiązku stosowania się do zagadnień z czasu pracy, jazdy, przerw i odpoczynków. Sam fakt prowadzenia pojazdu zarejestowanego jako specjalny w zupełności nie przesądza o wyłączeniu z przepisów WE561/2006 czy też ustawy o czasie pracy kierowców.

Jeżeli pojazdem wykonywany jest przewóz związany z utrzymaniem dróg, czyli np. w ramach "akcji zima" (utrzymanie dróg, odśnieżanie) rzeczywiście podlega on wtedy wyłączeniu zarówno z obowiązku przestrzegania norm dotyczących czasu jazdy, obowiązkowych przerw i odpoczynków kierowcy, jak i z obowiązku stosowania tachografu. Natomiast jeśli ten sam pojazd wykonuje inny przejazd np. przewóz piasku na budowę, wówczas traktowany jest jako normalny pojazd i automatycznie nie może podlegać żadnemu wyłączeniu ze stosowania przepisów.

Kierowca, który bierze udział w "akcji zima" pojazdem wyposażonym w tachograf analogowy, nie musi umieszczać wykresówki w tachografie. Obowiązują go jedynie normy dotyczące czasu pracy, jednakże nie czasu jazdy i czasu tego nie musi rejestrować za pomocą tachografu. Jeśli natomiast pojazd wyposażony jest już w tachograf cyfrowy, a kierowca posiada kartę to może umiejścić ją w urządzeniu i zadeklarować "OUT". Funkcja ta oznacza że przejazd odbywa się poza zakresem przepisów.

 

Podstawa prawna:

  •     art. 13 ust. 1 lit h Rozporządzenia (WE) 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85  (Dz. Urz. UE L.102 z 11 kwietnia 2006 r.);
  •     art. 29 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców  (tekst jedn. Dz. U. z 2012, poz. 1155 ze zm.).

 

<< Wróć do poprzedniej strony

OSTATNIE AKTUALNOŚCI

Dane firmy

TACHO Wicher i Piputa s.c.
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 57a/107
32-340 Wolbrom

NIP: 637-19-98-970
REGON: 356700173

Biuro/fax:
32 646 59 19
kontakt z nami


COPYRIGHT 2017 TACHO