Aktualności

Pożyczenie pojazdu z tachografem cyfrowym osobie prywatnej

Wypożyczenie osobie prywatnej pojazdu z tachgorafem cyfrowym

Zdarzają się sytuacje, w których właściciele firm transportowych wypożyczają swoje ciężarówki osobie prywatnej, która nie posiada karty kierowcy.

Jak wytłumaczyć "jazdę bez karty" zarejestrowaną w tachografie podczas używania pojazdu przez najemcę?

W tej sytuacji należy udokumentować fakt, że w określonym czasie pojazd był w dyspozycji innego podmiotu, a nie właściciela ciężarówki. Wystarczająca będzie umowa najmu wraz z dokumentem potwierdzającym uiszczenie opłaty za najem lub inny dokument, z którego wynika że dysponentem pojazdu była osoba trzecia.

Należy jednak pamiętać, że każdy przewóz wykonywany ciągnikiem siodłowym wraz z naczepą o DMC powyżej 7,5t w obecnym stanie prawnym jest traktowany jako przewóz drogowy (nawet przejazd prywatny), a więc bezwzględnie podlega obowiązkowi rejestracji czasu pracy na karcie kierowcy oraz w pamięci masowej tachografu cyfrowego. Nie wolno zatem prowadzić takiego zestawu pojazdów bez karty kierowcy.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 ustawy o transporcie drogowym lp. 13.2. za Nierejestrowanie za pomocą urządzenia rejestrującego lub cyfrowego urządzenia rejestrującego na wykresówce lub karcie kierowcy wskazań urządzenia w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi przewidziano dla kierowcy mandat w wysokości 2000 złotych, a także w drodze decyzji administracyjnej kara w wysokości 5 tysięcy złotych na przedsiębiorcę na podstawie załącznika nr 3 ustawy o transporcie drogowym lp. 6.2.1. za to samo naruszenie.

W skrajnym przypadku gdy przedsiębiorca nie jest równocześnie zarządzającym transportem (kto inny jest posiadaczem Certyfikatu Kompetencji Zawodowych) może zostać nałożona kara na zarządzającego. Zgodnie z załącznikiem nr 2 ustawy o transporcie drogowym lp. 16 Dopuszczenie do naruszenia przepisów o stosowaniu urządzeń rejestrujących samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i odpoczynku oraz aktywności kierowcy.

 

 

Tomasz Wicher

Specjalista ds. transportu i logistyki

 

Na podstawie:
  • art. 34 ust. 1 rozporządzenia UE nr 165/2014 z 4 dnia lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym
  • art. 3 lit. h rozporządzenia WE 561/2006 z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego.

 

<< Wróć do poprzedniej strony

OSTATNIE AKTUALNOŚCI

Dane firmy

TACHO Wicher i Piputa s.c.
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 57a/107
32-340 Wolbrom

NIP: 637-19-98-970
REGON: 356700173

Biuro/fax:
32 646 59 19
kontakt z nami


COPYRIGHT 2017 TACHO