Aktualności

Zakazy wakacyjne w Polsce

Zakazy wakacyjne w Polsce

W związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym od najbliższego piątku do ostatniej niedzieli przed rozpocząciem roku szkolnego (od 26 czerwca do 30 sierpnia 2015 roku), wprowadzone zostają okresowe zakazy ruchu pojazdów i zespołu pojazdów o DMC przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów.

Zakazy obowiązują:

 • od godz. 18:00 do godz. 22:00 w piątek,
 • od godz. 8:00 do godz. 14:00 w sobotę,
 • od godz. 8:00 do godz. 22:00 w niedzielę.

Wyjątki:

 1. pojazdy Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Ochrony Rządu, pogotowia technicznego, jednostek ochrony przeciwpożarowej, jednostek ratownictwa chemicznego oraz jednostek służb ochrony radiologicznej i ochrony przed skażeniami;
 2. pojazdy biorące udział w akcjach ratowniczych, akcjach humanitarnych, usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, usuwaniu awarii,
 3. pojazdy powracające z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. pojazdy używane:
 • przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu,
 • do przewozu żywych zwierząt,
 • dla potrzeb skupu mleka, zbóż lub zwierząt,
 • dla potrzeb bezpośredniego zaopatrzenia statków morskich w paliwo, materiały olejowe, olej smarowy, części zamienne oraz wodę pitną,
 • do przewozu sprzętu transmisyjnego stacji radiowych i telewizyjnych,
 • do przewozu sprzętu dla obsługi imprez masowych, w związku z organizacją tych imprez,
 • do przewozu prasy stanowiącej znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
 • do przewozu lekarstw i środków medycznych,
 • do przewozu przesyłek w ramach działalności pocztowej stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
 • w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym,
 • do przewozu towarów niebezpiecznych w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej,
 • do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych, określonych w załączniku do rozporządzenia, stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
 • do przewozu betonu oraz pomp do jego tłoczenia,
 • do przewozu odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych,
 • do przewozu towarów wyładowanych z wagonów na stacji kolejowej, w promieniu 50 km od tej stacji,
 • w transporcie kombinowanym,
 • dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych;

Uwaga:

Wyjątki wymienione powyżej dotyczą także pojazdów pustych w drodze po ładunek lub w drodze powrotnej po rozładunku.

 

 

Tomasz Wicher

 

Specjalista ds. transportu i logistyki

 

<< Wróć do poprzedniej strony

OSTATNIE AKTUALNOŚCI

Dane firmy

TACHO Wicher i Piputa s.c.
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 57a/107
32-340 Wolbrom

NIP: 637-19-98-970
REGON: 356700173

Biuro/fax:
32 646 59 19
kontakt z nami


COPYRIGHT 2017 TACHO