Płaca minimalna we Francji - jesteśmy przygotowani!

Płaca minimalna we Francji - jesteśmy przygotowani!       

             Od 1 lipca 2016 roku wchodzi w życie dekret, który obliguje m.in. firmy transportowe do spełnienia kilku obowiązków. Nasza firma jest w pełni przygotowana do kompleksowej obsługi przewoźników w zakresie rozliczania płacy minimalnej na terenie Francji. Oferujemy również usługi przedstawiciela na terenie Francji. 

          Dekret obowiązuje wszystkie firmy transportowe prowadzące operacje transportowe na terenie Francji. Spod rozporządenia wyłączony został tranzyt. Uwaga! Przepisy dotyczą również firm posiadających tabor do 3,5t. 

Właściciel firmy transportowej zobowiązany jest do:

 • powołania przedstawiciela na terenie Francji. Taka osoba powoływana jest przynajmniej na okres delegowania oraz na 18 miesięcy po ustaniu delegowania. Obowiązkiem przedstawiciela jest przechowywanie dokumentacji potwierdzającej wypłacenie wynagrodzenia pracownikowi oraz kontakt ze służbami kontrolnymi. Nie ma jednolitego wzoru, akt powołania sporządzany jest w formie pisemnej w języku francuskim. W akcie powinny znajdować się informacje o miejscu zamieszkania przedstawiciela na terenie Francji, jego adres email, numer telefonu oraz data i miejsce urodzenia. Dokument powinien zawierać również na jaki okres powołano przedstawiciela firmy na terenie Francji. 
 • wypełnienia dla każdego kierowcy zaświadczenia o delegowaniu. Dokument dostępny jest na naszych stronach w zakładce Ustawy oraz w dalszej części wiadomości. Druk należy wypełnić w dwóch egzemplarzach. W jeden należy wyposażyć kierowcą, a drugi w wersji elektronicznej przesłać do przedstawiciela,
 • wyposażenia kierowcę w umowę o pracę.  Nie określono aby umowa miałaby być przetłumaczona na język francuski
 • ewidencjonowania przekroczeń granic francuskich dla późniejszego wyliczenia należnego wynagrodzenia za czas pracy na terenie Francji (ewidencja może być zapisywana przez kierowcę lub poprzez systemy telematyczne).

Zaświadczenie o delegowaniu, dokument powołujący przedstawiciela firmy na terenie Francji oraz umowa o pracę musi być przechowywana w pojeździe, ponieważ są one wymagane podczas ewentualnej kontroli. Za brak powyższych dokumentów grożą surowe konsekwencje finansowe.

 

Zapraszamy do współpracy!

 

Zaświadczenie o delegowaniu     FAQ - pytania i odpowiedzi ws. płacy minimalnej we Francji

Zakazy wakacyjne

Zakazy Wakacyjne 2016

          Przypominamy o zakazach wakacyjnych w naszym kraju. Zakazy obowiązują w każdy weekend aż do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w szkołach

Piątek Sobota Niedziela
18:00 - 22:00 8:00 - 14:00 8:00 - 22:00

 

Należy pamiętać, że powyższe zakazy nie dotyczą m.in.:

 • pojazdów, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy, oraz oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych, określonych w załączniku do rozporządzenia, stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,

 • pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 • przepisy dotyczą także pojazdów pustych w drodze po ładunek lub w drodze powrotnej po rozładunku.

Całość rozporządzenia dostępna jest na naszych łamach w zakładce "Ustawy" pod pozycją "Ustawy i rozporządzenia krajowe".

Zakazy w Boże Ciało

Zakazy w Boże Ciało

Przypominamy o świątecznych zakazach w Boże Ciało w naszym kraju.

 

25.05.2016 26.05.2016
18:00 - 22:00 8:00 - 22:00

Należy pamiętać, że powyższe zakazy nie dotyczą m.in.:

 • pojazdów, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy, oraz oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych, określonych w załączniku do rozporządzenia, stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
 • pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • przepisy dotyczą także pojazdów pustych w drodze po ładunek lub w drodze powrotnej po rozładunku.

Całość rozporządzenia dostępna jest na naszych łamach w zakładce "Ustawy" pod pozycją "Ustawy i rozporządzenia krajowe".

Zakazy majowe

Zakazy majowe

Przypominamy o świątecznych zakazach majowych w naszym kraju.

 

30.04.2016 1.05.2016 2.05.2016 3.05.2016
18:00 - 22:00 8:00 - 22:00 18:00 - 22:00 8:00 - 22:00

 

Należy pamiętać, że powyższe zakazy nie dotyczą m.in.:

 • pojazdów, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy, oraz oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych, określonych w załączniku do rozporządzenia, stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
 • pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • przepisy dotyczą także pojazdów pustych w drodze po ładunek lub w drodze powrotnej po rozładunku.

Całość rozporządzenia dostępna jest na naszych łamach w zakładce "Ustawy" pod pozycją "Ustawy i rozporządzenia krajowe".

Zakazy Wielkanocne

Zakazy Wielkanocne 2016

          Przypominamy o świątecznych zakazach Wielkanocnych w naszym kraju.

26.03.2016 27.03.2016 28.03.2016
18:00 - 22:00 8:00 - 22:00 8:00 - 22:00

 

Należy pamiętać, że powyższe zakazy nie dotyczą m.in.:

 • pojazdów, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy, oraz oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych, określonych w załączniku do rozporządzenia, stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,

 • pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 • przepisy dotyczą także pojazdów pustych w drodze po ładunek lub w drodze powrotnej po rozładunku.

Całość rozporządzenia dostępna jest na naszych łamach w zakładce "Ustawy" pod pozycją "Ustawy i rozporządzenia krajowe".

 

 

Tomasz Wicher

 

Specjalista ds. transportu i logistyki

 

 

 

 

 

Pożyczenie pojazdu z tachografem cyfrowym osobie prywatnej

Wypożyczenie osobie prywatnej pojazdu z tachgorafem cyfrowym

Zdarzają się sytuacje, w których właściciele firm transportowych wypożyczają swoje ciężarówki osobie prywatnej, która nie posiada karty kierowcy.

Jak wytłumaczyć "jazdę bez karty" zarejestrowaną w tachografie podczas używania pojazdu przez najemcę?

W tej sytuacji należy udokumentować fakt, że w określonym czasie pojazd był w dyspozycji innego podmiotu, a nie właściciela ciężarówki. Wystarczająca będzie umowa najmu wraz z dokumentem potwierdzającym uiszczenie opłaty za najem lub inny dokument, z którego wynika że dysponentem pojazdu była osoba trzecia.

Należy jednak pamiętać, że każdy przewóz wykonywany ciągnikiem siodłowym wraz z naczepą o DMC powyżej 7,5t w obecnym stanie prawnym jest traktowany jako przewóz drogowy (nawet przejazd prywatny), a więc bezwzględnie podlega obowiązkowi rejestracji czasu pracy na karcie kierowcy oraz w pamięci masowej tachografu cyfrowego. Nie wolno zatem prowadzić takiego zestawu pojazdów bez karty kierowcy.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 ustawy o transporcie drogowym lp. 13.2. za Nierejestrowanie za pomocą urządzenia rejestrującego lub cyfrowego urządzenia rejestrującego na wykresówce lub karcie kierowcy wskazań urządzenia w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi przewidziano dla kierowcy mandat w wysokości 2000 złotych, a także w drodze decyzji administracyjnej kara w wysokości 5 tysięcy złotych na przedsiębiorcę na podstawie załącznika nr 3 ustawy o transporcie drogowym lp. 6.2.1. za to samo naruszenie.

W skrajnym przypadku gdy przedsiębiorca nie jest równocześnie zarządzającym transportem (kto inny jest posiadaczem Certyfikatu Kompetencji Zawodowych) może zostać nałożona kara na zarządzającego. Zgodnie z załącznikiem nr 2 ustawy o transporcie drogowym lp. 16 Dopuszczenie do naruszenia przepisów o stosowaniu urządzeń rejestrujących samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i odpoczynku oraz aktywności kierowcy.

 

 

Tomasz Wicher

Specjalista ds. transportu i logistyki

 

Na podstawie:
 • art. 34 ust. 1 rozporządzenia UE nr 165/2014 z 4 dnia lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym
 • art. 3 lit. h rozporządzenia WE 561/2006 z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego.

 

Nowe orzecznictwo ws. kar za przekroczone naciski osi.

GITD: nowe orzecznictwo ws. kar za przekroczone naciski osi

 
GITD wreszcie przyjęło bardziej przyjazne przewoźnikom stanowisko. Z dniem 30 października Główny Inspektor Transportu Drogowego przesłał Wojewódzkim Inspektoratom Transportu Drogowego nowe wytyczne ws. kar za przekroczone naciski osi.

Zgodnie z pismem w przypadku wykrycia przekroczenia dopuszczalnych nacisków na osie, po spełnieniu określonych przypadków, inspektorzy odstąpią od nałożenia kary.

Warunki o których mowa to:

 • pojazd nie przekracza dopuszczalnej masy całkowitej;
 • stwierdzony podczas pomiaru nacisk przekracza wartości dopuszczalne dla danej drogi, ale nie przekracza 11, 5 t;
 • trasa przejazdu po drodze o niższych parametrach związana jest z rozładunkiem lub załadunkiem towaru podlegającego przewozowi  międzynarodowemu;
 • nie istniała alternatywna droga o nacisku osi pojedynczej 11, 5 t prowadząca do miejsca rozładunku lub załadunku;
 • trasa przejazdu sprowadzała do minimum wykorzystanie niezmodernizowanego odcinka drugorzędnej sieci drogowej;
 • podmiot wykonujący przewóz posiada licencję wspólnotową lub inne uprawnienie do wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego.

Co ciekawe, batalia środowiska o zmianę wadliwych wytycznych trwała dosyć długo, ale sytuację rozwiązało dopiero wezwanie Komisji Europejskiej do usunięcia uchybień w niewłaściwym wdrożeniu dyrektywy Rady 96/53WE (tzw. dyrektywa naciskowa) ustanawiającej dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym. Wytyczne weszły w życie z dniem ich ogłoszenia.

 

 

 

Tomasz Wicher

 

Specjalista ds. transportu i logistyki

 

 

Zmiana numeru faksu do zgłaszania kierowców do pracy w Niemczech

Zmieniono numer faksu do zgłaszania kierowców do pracy w Niemczech.

Niemiecki Urząd Celny poinformował o zmianie numeru faksu, na który należy wysyłać zgłoszenia kierowców delegowanych do pracy na terytorium Niemiec.

Pod numer 0049 221 96 48 72  należy obecnie wysyłać zgłoszenia. Stary numer jest nadal aktywny, jednakże nie będzie miał on zastosowania do spraw związanych z transportem.

 

 

Tomasz Wicher

Specjalista ds. transportu i logistyki

< 1 2 3 4 5 >