Dla kierowców

Podstawowe diagramy czasu pracy
kierowcy wg rozporządzenia WE 561/2006
Podstawowe diagramy czasu pracy
kierowcy wg rozporządzenia WE 561/2006
Główne wymiary środków transportowych
obowiazujących w Polsce cz 1
Główne wymiary środków
transportowych obowiazujących w Polsce cz 2

Odpoczynek na promie

Kierowcy stale zgłaszają, że odbiór odpoczynku w trakcie przeprawy promowej wywyłuje szereg wątpliwości oraz kłopotów.

Jeszcze więcej problemów rodzi tematyka realizacji odbioru "odpoczynków promowych" przez załogę wieloosobową. W związku z powyższym w niniejszym opracowaniu przeanalizujemy 13 podstawowych zasad, o których powinien pamiętać każdy kierowca i organizator transportu realizujący przeprawę promową w zespole wielososobowym.