Oferta

Nasze usługi

Rozliczanie czasu pracy kierowców wraz z usługami dodatkowymi:

 • Oferujemy Państwu kompleksową obsługę, w którą wchodzą:
 • odczyty kart kierowców i tachografów,
 • ewidencja czasu pracy kierowców,
 • kontrola zgodności kilometrów,
 • analiza wykroczeń kierowców (czas pracy, czas jazdy, odpoczynki, manipulacje)
 • ewentualne wskazówki eliminujące naruszenia,
 • comiesięczne zestawienia wynagrodzeń dla kierowców,
 • wsparcie w kontaktach ze służbami kontrolnymi w kraju i za granicą (odwołania,
 • mandaty, Viatoll, pomoc kierowcom na drodze w sytuacjach spornych itp.),
 • sporządzanie zbiorczych zestawień zawierających informacje i dane o zakresie
 • korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat,
 • możliwy dojazd do klienta.

ADR:

 • zabezpieczamy zakłady pod względem przestrzegania rygorystycznych
 • przepisów ADR,
 • szkolimy pracowników w zakresie bezpiecznej obsługi takich towarów
 • (szkolenia stanowiskowe),
 • doradzamy jak dobrać właściwe opakowanie aby zmniejszyć koszty,
 • sporządzamy obowiązkowe zestawienia dla organów kontrolnych w zakresie
 • załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych ADR (kwasy, benzyna, ropa,
 • alkohol, środki żrące, promieniowanie, środki wybuchowe, zasady itp),
 • sporządzamy Plany Ochrony Towarów Dużego Ryzyka,
 • sporządzamy raportów powypadkowych w zakresie przewozów towarów
 • niebezpiecznych,
 • wspieramy naszych klientów na terenie całej Unii Europejskiej,
 • sporządzamy dokumenty przewozowe ADR i na wyłączeniu.

Certyfikaty:

 • Certyfikat Kompetencji Zawodowych to dokument potwierdzający posiadanie przez przedsiębiorcę kwalifikacji niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w branży transportu drogowego.

Dzięki wysokim kwalifikacjom naszej kadry, posiadamy niezbędne Certyfikaty.
Na podstawie art 2 pkt 2 rozporządzenia (WE) 1071/2009 jest możliwość użyczenia
Certyfikatu Kompetencji Zawodowych przedsiębiorcom nie posiadającym takowego dokumentu.
Udostępniamy zarówno Certyfikat Kompetencji w drogowym transporcie rzeczy jak i osób.

 Szkolenia:

 • Przeprowadzamy szkolenia kierowców w zakresie:
   
 • przestrzegania przepisów zawartych w ustawie o transporcie drogowym,
 • rozporządzeniu WE561/2006 (czas pracy, czas jazdy, odpoczynki dobowe oraz
 • tygodniowe, okresy prowadzenia)
 • poprawnej obsługi tachografu analogowego oraz cyfrowego,
 • organizujemy szkolenia z zakresu BHP,
 • cyklicznie w przerwie międzyświątecznej organizujemy szkolenia kierowców.

Licencje, zezwolenia:

 • Pomoc w formalnościach związanych z uzyskaniem wszelkich zezwoleń oraz licencji transportowych.
 • Naszym atutem jest szybki proces realizacji od skompletowania dokumentów wraz z niezbędymi formalnościami związanymi z zabezpieczeniem finansowym aż do wydania dokumentu.
   
 • Specjalizujemy się przede wszystkim w pośrednictwie w pozyskiwaniu poniższych dokumentów:
   
 • Wszelkie licencje i zezwolenia w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego,
 • Zezwolenia w Starostwach Powiatowych,
 • Karnety TIR w Zrzeszeniu Międzynarodowych Przewoźników Drogowych,
 • Zagraniczne zezwolenia na przewóz odpadów niebędących materiałami niebezpiecznymi (m.in. Anglia, Dania, Holandia, Niemcy, Walia)
 • Zagraniczne zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych.

Płaca minimalna:

 • Kompleksowo rozliczamy płacę minimalną na terenie Niemiec (MiLoG),

 • Kompleksowo rozliczamy płacę minimalną na terenie Francji (Loi Macron),
 • Sporządzamy dokumentację niezbędną do wykonywania przewozu rzeczy oraz osób na terenie Francji,
 • oferujemy usługi przedstawiciela na terenie Francji.

 • Kompleksowo rozliczamy płacę minimalną na terenie Norwegii

 

  Serwis tachografów:

 • Przeprowadzamy kalibracje, instalację, naprawę tachografów cyfrowych.

 

 

  Pomoc przy zatrudnianiu cudzoziemców:

 • Posiadamy bogate doświadczenie w pilotowaniu spraw związanych ze staraniami o uzyskanie zezwolenia na pobyt i pracę cudzoziemców na terenie RP. 
 • Przygotowujemy komplet dokumentów niezbędnych do zatrudnienia cudzoziemców zza wschodniej granicy (Białoruś, Ukraina, Rosja, Armenia, Gruzja, Mołdawia).